เรียนเลข เด็กประถม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมากๆ ในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

เรียน เลข เด็กประถม จะช่วยให้เด็กที่อ่อนคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น เด็กมีทัศนคติที่ไม่กลัวที่จะแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง กล้าลองที่จะลงมือทำมากขึ้น

เรียนเลข เด็กประถม ถามว่า จำเป็นไหม ขอตอบว่า หากว่า น้องน้องพร้อม ที่จะเรียน หรือ ผู้ปกครอง ไม่มีเวลา ในการดูแล เแนะนำ ว่าส่งมาเรียนกับเรา เพียง อาทิตย์ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 40-50 นาที เป็นการเรียนที่ออกแบบ ให้ เหมาะสมกับ ความสนใจ ของ เด็กในวัยนี้ และ รูปแบบการเรียน เป็น แบบ เน้นความเข้าใจ น้องน้อง จะสามารถ ทำความเข้าใจ ด้วยตัวเอง จาก “กล่องความรู้” ซึ่งนำไปสู่ ความเข้าใจ ในโจทย์ เมื่อเข้าใจ แล้ว จะสามารถ ทำโจทย์ เลข ได้ทุกรูปแบบ ไม่ใช้ วิธีการเรียน แบบ จดจำ เน้นความเข้าใจ

การเรียนเป็นไปตาม หลักสูตรจาก ประเทศ ญี่ปุ่น ที่มี การเปิด การเรียนการสอนที่ญี่ปุ่น มากกว่า 70 ปี  มีการ นำหลักสูตร เข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทย โดย บริษัท นานมี และ กักเคน คลาสรูม เป็น ความร่วมมือ เพื่อ พัฒนา การเรียนรู้ แบบ ความเข้าใจ อย่างยั่งยืน การเรียน ที่นี่ เป็น การออกแบบ การเรียน เฉพาะบุคคล เพื่อให้ เข้ากับ ความสามารถ ของนักเรียน แต่ละคน เพื่อไม่มาก ไม่น้อย เกินไป สำหรับ น้องแต่ละ คน ผ่าน แบบทดสอบที่ออกแบบ มาเฉพาะ

เรียนเลข เด็กประถม ที่นี่ เมื่อเรียนไป ระยะ เวลาหนึ่ง ผู้ปกครอง จะสังเกตุการเปลี่ยนแปลง ของ บุตรหลาน ท่าน ว่าจะ มีสมาธิ มีระบบการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นขั้นตอน และ จะ มองการเรียน เป็นกิจกรรม หนึ่ง ที่ต้องปฏิบัติ โดย ไม่ต้อง บังคับ เพราะ ในวัยนี้ เป็น วัยเริ่มต้น ที่จะ เข้าสู่ การเรียนรู้ อย่างจริงจัง ประถมต้น ประถมปลาย สอบ O Net มัธยมต้น เรียนมาก งานเยอะ มัธยมปลาย เตรียม สอบ ielts หรือ  entrance มหาวิยาลัย ในที่สุด

การเตรียมตัว ปู พื้นฐาน วิธีการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ จะทำให้ น้องน้อง โตขึ้นไป รู้จัก สร้างกระบวนการ เรียนรู้ ได้ด้วย ตัวเอง และ อาจจะ ไม่ต้อง พึ่ง การเรียนพิเศษ มากนัก

ชีทการ เรียนเลข ประถม